skip to content

Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, az elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal, vagy a vásárlás menetével kapcsolatban, keresse fel Ügyfélszolgálatunkat. Egyéni igények esetén is szívesen állunk rendelkezésére.

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Fanhub.shop webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a webáruházat, amennyiben az általános szerződési feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Zubonyai Aliz Bea e.v.
Képviselő: Zubonyai Aliz Bea
Szolgáltató székhelye, levelezési címe: 6723 Szeged, Sándor utca 43. 1. em. 2 ajtó (személyes ügyfélfogadás nincs)
Szolgáltató elektronikus levelezési címe: hello@fanhub.shop
Nyilvántartási száma: 52576294
Adószáma: 69015942-1-26
Statisztikai számjele: 69015942591123106
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium
Kamara: Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Bankszámlaszáma: 50453221-10005336-00000000 (Takarékbank Zrt.)
Telefonszáma: +36702014128
A szerződés nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36702014128
Elektronikus levelezési cím: hello@fanhub.shop
Ügyfélszolgálat hívható: H-P 10:00-17:00

Tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Nestify Internet, Inc.
A tárhely szolgáltatás helye: London
Levelezési cím: 818 18th Ave S. Fl 10 Nashville, Tennessee 37203 United States
Weboldal: https://nestify.io
 

1. Alapvető rendelkezések

 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel:

 • 2001. évi CVIII tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2011. évi CXII. tv. az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről;
 • 17/1999 (II.5.) kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről;
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Felek: Szolgáltató és Megrendelő/Felhasználó együttesen. Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő/Felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit. A szerződés a Fanhub.shop elektronikus áruház használatával egyidejűleg a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Zubonyai Aliz Bea e.v. (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett https://fanhub.shop (továbbiakban Weboldal) domainen működő elektronikus áruházon (továbbiakban Fanhub.shop) keresztül történő minden elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, továbbá kiterjed a jelen szerződésben meghatározott Felek között létrejövő minden kereskedelmi ügyletre. Megrendelő az a természetes személy, aki a Fanhub.shop elektronikus áruház felületén keresztül kereskedelmi szolgáltatást vesz igénybe, árut, szolgáltatást rendel, vásárol. Felhasználó az a természetes személy, aki a Fanhub.shop elektronikus áruház felületére ellátogat, megismerkedik az ott közzétett tartalommal. Hatályos: 2021.01.01-től visszavonásig, Magyarország területén. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit jogosult bármikor szabadon megváltoztatni. A Szolgáltató a módosításokról a Weboldalon keresztül tájékoztatja a Megrendelőt. A változtatásokat követően a Fanhub.shop használatának feltétele a módosított ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása. A változtatások a Weboldalon történő megjelenéstől kezdődően hatályosak.

1.3 A Fanhub.shop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jog jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató. A Weboldal bármely részlete, vagy azon megjelenő bármely tartalom, felhasználása, letöltése, feldolgozása, tárolása, értékesítése tilos a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

1.4 A Fanhub.shop használatával, az oldalon történő regisztrációval, a megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket. A Fanhub.shop használata során, a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen dokumentumot.

1.5 A Fanhub.shop elektronikus áruházban történő vásárlás kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott elektronikus módon lehetséges. Személyes ügyfélfogadás nincs a székhelyen. A Fanhub.shop szolgáltatásai elérhetőek bármely természetes személy számára, regisztráció nélkül is.

1.6 A Szolgáltató által választott adózási forma csak azt teszi lehetővé, hogy a Fanhub.shop domainen működő elektronikus áruház termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül természetes személyeket szolgáljon ki. Erre tekintettel a kiállított számlát is csak magánszemélyekre vonatkozóan áll a Szolgáltató módjában kiállítani. 

2. Adatkezelési szabályok

 

2.1 A Fanhub.shop elektronikus áruház használatához, szolgáltatásainak igénybevételéhez adatszolgáltatásra van szükség. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a szolgáltatás megfelelő minőségű nyújtása érdekében használja fel. Tájékoztatjuk, hogy a Fanhub. shop használata során, a megrendelése véglegesítésével Ön kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte, elfogadja és az adatkezeléshez hozzájárul. A személyes adatok felhasználását részletesen az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

3.1  A Fanhub.shop elektronikus áruházban megjelenített termékek csak online megvásárolhatók. A Fanhub.shop elektronikus áruházban elsősorban játékokkal, figurákkal és gyűjtői darabokkal találkozhat a képregények, a mozifilmek és a k-pop világából. Az áruházban nincs minden termék készleten! A termékek vételára az adott termék adatlapján, a termék neve alatt, forintban szerepel. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. A feltüntetett vételár tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb közterheket, de nem tartalmazza a szállítási díjat. A szállítási díj a Szállítás és Fizetés tájékoztató tartalma szerint külön kerül felszámításra. Az egyes megrendelések szállítási díjai a szállítási mód és a fizetési mód függvényében eltérhetnek egymástól. A szállítási díj minden esetben tartalmazza a  csomagolási díjat. A Szolgáltató jogosult bármikor szabadon megváltoztatni a forgalmazott termékek körét, a vételárát, a teljesítési határidőket, a szállítási módokat. A módosítás a webáruházban történő megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatásokat követően a Fanhub.shop használatának feltétele a módosítások elfogadása.

3.2 A Fanhub.shop elektronikus áruházban találkozhat olyan gyűjtői darabokkal, melyek hivatalos forgalmazása, gyártása már megszűnt. Ezeknek a termékeknek a beszerzése a megszokottól eltérő, alternatív módszereket igényel, ami jelentősen megnövelheti a termékek vételárát. Ilyen esetekben a termékadatlapon igyekszünk minél pontosabb leírást adni a termék jelenlegi állapotáról.

3.3 Ön ajánlatot kérhet Szolgáltatótól olyan gyűjtői darabok beszerzésére, melyek hivatalos forgalmazása, gyártása már megszűnt. Ezeknek a termékeknek a beszerzése a megszokottól eltérő, alternatív módszereket igényel, ami jelentősen megnövelheti a termékek vételárát.

3.4 A Fanhub.shop elektronikus áruházban megvásárolható termékekről, a Szolgáltató részletes termékismertetőt, leírást tesz közzé az egyes termékek adatlapján. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben szimbolikus fotóként szerepelnek, a termékek csomagolása, megjelenése a valóságban eltérhet. Egyes termékleírásokat a gyártók bocsájtanak ki, ezek pontatlanságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Ön felelőssége megvizsgálni még a megrendelés véglegesítése előtt, hogy adott árucikk megfelel-e a felhasználási céljainak.

3.5 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

3.6 A weboldalon található adatokat Szolgáltató jóhiszeműen, teljes körültekintés mellett, gondosan rögzíti. Amennyiben mégis hibás vételár kerül feltüntetésre valamelyik termék neve mellett, a Szolgáltató nem köteles a hibásan megjelenített vételáron teljesíteni a megrendelést. Ebben az esetben Szolgáltató először felajánlja a Megrendelőnek a termék valós áron történő értékesítését. Megrendelőnek jogában áll indoklás nélkül a vásárlástól elállni, ebben az esetben Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megtéríti Megrendelőnek a korábban már teljesített kifizetéseket. Hibásnak minősül a feltüntetett vételár, ha az a termék becsült árához képest feltűnő arányban eltér, továbbá a rendszer hibájából megjelenő „0” vagy „1” forintos ár, továbbá a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

4. Rendelés menete

 

4.1 A megrendelések leádasa a Fanhub.shop elektronikus áruházban kizárólag online lehetséges. Megrendelés leadásához nem szükséges a regisztráció, azonban bizonyos szolgáltatások csak regisztráció után vehetők igénybe.

4.2 A regisztráció a belépés/regisztráció aloldalon található adatlap kitöltésével lehetséges. Regisztrációra egy felhasználónév és egy valós email cím megadása után a regisztráció gomb megnyomásával kerül sor. A megadott adatokkal a rendszer küld egy visszaigazoló emailt, amely tartalmazza a kezdeti bejelentkezési jelszót, mely a későbbiekben bármikor megváltoztatható a Fiókom menü, fiók adatok menüpont alatt. A regisztrációval Ön kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte, azokat elfogadja és kifejezetten hozzájárul az adatkezeléshez. Ön a regisztrációjának törlését bármikor kérheti az Ügyfélszolgálatnak küldött email üzenetben. A Fiókom menüben Ön elmentheti szállítási és számlázási adatait, megtekintheti korábbi rendeléseit, valamint fizetési módokat is megadhat, ami mind megkönnyíti a megrendelés elküldésének folyamatát.

4.3 A Fanhub.shop webáruház használata során megadott adatok valóságáért Ön a felelős. A tévesen, vagy pontatlanul megadott adatokból következő hibás teljesítésért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben Ön saját hibájából elveszti jelszavát, vagy az illetéktelen személyek birtokába kerül, és ebből kifolyólag káresemény következik be, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Ön felelős jelszavának titokban tartásáért. A regisztrációkor megadott adatok a belépést követően bármikor módosíthatók. Amennyiben elfelejti a bejelentkezési jelszavát, az elfelejtett jelszó? menüpontra kattintva igényelhet új belépési jelszót.

4.4 A Fanhub.shop webáruházban regisztrált fiókba történő belépést követően, vagy vendégként van lehetőség megrendelés leadására. A termék adatlapon a mennyiség mellett található fel-le nyilak segítségével válassza ki a megrendelni kívánt termékből a megfelelő mennyiséget, majd a kosárba teszem gomb megnyomásával helyezze a terméket/termékeket a kosárba. A kosárba teszem gomb a termék adatlapon kívül megtalálható a webshop oldalon is. A sikeres kosárba helyezésről a rendszer visszajelzést ad. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A jobb felső sarokban található bevásárlótáska ikonra kattintva elérhető a kosár oldal. A kosár oldalon megtekinthető az aktuális rendelés, ami tartalmazza az egyes árucikkeket név, ár és mennyiség szerint. A termék neve mellett található X gomb megnyomásával a kosárból eltávolítható minden egyes tétel. A mennyiség mellett található fel-le nyilak segítségével módosítható az egyes tételek mennyisége, ami a kosár frissítése gomb megnyomásával aktualizálódik. A kosár oldalon lehetőség van kedvezményre jogosító kuponkód megadására. Egy vásárlás alkalmával egy kupon érvényesíthető. A kosár oldalon a rendszer felajánlja a rendelésnek megfelelően elérhető szállítási módokat. A szállítási mód a pénztár oldalon még módosítható. A kosár oldalról vissza lehet térni a webshopba a vásárlás folytatása gomb megnyomásával, vagy tovább lehet lépni a pénztárhoz, ahol a fizetés zajlik. A tovább a pénztárhoz gomb megnyomása után ki kell tölteni a számlázási és a szállitási adatmezőket. A kötelezően kitöltendő mezők piros csillaggal vannak megjelölve. Az adatlap kitöltése után ki lehet választani, hogyan kívánja kiegyenlíteni a rendelés végösszegét. Az adatbeviteli hibák javítása a böngésző vissza gombjának megnyomásával lehetséges, az előző oldalra való visszatéréssel. A megrendelés véglegesítése előtt Ön kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát. Amennyiben meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma vásárlási szándékának megfelelő, valamint a vásárláshoz szükséges adatokat megfelelően adta meg, a megrendelés elküldése gomb megnyomásával a rendelés véglegesítésre kerül, ami az Ön részéről fizetési kötelezettséget eredményez.

4.5 Szolgáltató a megrendelést csak akkor köteles elfogadni, ha Ön a megrendelés véglegesítéséhez szükséges minden adatmezőt hiánytalanul és pontosan kitöltött. Hiányos kitöltésről a rendszer figyelmeztet. Önnek a megrendelés véglegesítése előtt bármikor lehetősége van a bevitt adatok ellenőrzésére és a keletkezett hibák javítására. Ennek elmulasztásából fakadó károkért Szolgaltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.6 Ön a megrendelés elküldése gomb megnyomásával vételi ajánlatot tesz a Szolgáltatónak. A vételi ajánlatról Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül elektronikus visszaigazoló üzenetet küld. A visszaigazoló email tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat, valamint a rendeléshez kapcsolódó adatokat (a rendelés idejét, a rendelés azonosítóját, a megrendelt termékek nevét, árát, mennyiségét, a szállítási költséget, a fizetési módot és az ehhez kapcsolódó költségeket, továbbá a fizetendő végösszeget). Ez az üzenet csak egy tájékoztatás a Megrendelő számára arról, hogy vételi ajánlata megérkezett a Szolgáltatóhoz. Amennyiben Ön nem kapja meg a visszaigazoló üzenetet az ajánlattételről legkésőbb 48 órán belül, mentesül az ajánlattétellel járó kötelezettségek alól. Amennyiben hibát talál a visszaigazolásban feltüntetett adatokban, azt köteles a következő 24 órán belül telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában jelezni a megadott ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

4.7 Szolgáltató a megrendelések feldolgozását kapacitásainak megfelelően beérkezési sorrend szerint kezdi meg. A feldolgozás során Szolgáltató visszaigazoló üzenetet küld a Megrendelőnek a megrendelés elfogadásáról. Amennyiben a szerződés tárgyát képező termék/termékek nincs/nincsenek készleten és annak/azoknak a beszerzése a Weboldalon feltüntetett időszakon belül nem lehetséges, Szolgáltató fenntartja magának a jogot a megrendelés visszautasítására. Ebben az esetben Szolgáltató haladéktalanul köteles elektronikus üzenet formájában tájékoztatni a Megrendelőt a megrendelés visszautasításának tényéről, és haladéktalanul de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni Megrendelőnek az esetlegesen már teljesített kifizetéseket. A megrendelés általános teljesítési határideje a megrendelés elfogadásától számított legfeljebb 30 nap. A külön kérésre beszerzett gyűjtői termékek esetén a teljesítési határidő meghaladhatja ezt.

4.8 A Weboldalon meghatározott bruttó rendelési értékhatár elérését követően Szolgáltató díjmentesen teljesíti a megrendelés kiszállítását, saját szállítóeszközzel, vagy szállítmányozó cég megbízásával. A díjmentes szállítási lehetőséget manuálisan kell kiválasztani a felajánlott szállítási lehetőségek közül a fizetés oldalon. Amennyiben a rendelés összértéke nem haladja meg a díjmentes szállítás feltételeként megszabott összeget, a Szolgáltató szállítási díjat számít fel a Megrendelő terhére. A Weboldalon közölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek. Ön a Szállítás és Fizetés oldalon tájékozódhat részletesen a fizetési és az átvételi lehetőségekről. A rendeléseket a FoxPost Zrt. (3300 Eger, Pacsirta utca 35 A) (továbbiakban: Szállítmányozási cég) szállítja ki saját általános szerződési feltételei szerint. Amennyiben a Megrendelőtől visszajön a csomag – nem vette át, vagy nem volt elérhető a megadott címen – úgy a következő rendelése csak előre utalás után teljesíthető. Az át nem vett csomagok esetén a teljesült szállítási szolgáltatások árát a Megrendelő viseli. Amennyiben egy címről két, vagy több alkalommal visszaérkezik a csomag, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a továbbiakban az adott címre, névre nem teljesít több megrendelést.

4.9 Szolgáltató a megrendelés teljesítése utan elektronikus számlát állít ki a Megrendelő részére, amit a Megrendelő által megadott kapcsolattartási email címre továbbít. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön hozzájárul, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra. A számlák kiállítása a Számlázz.hu rendszeren keresztül történik.

5. Ajánlatkérés menete

 

5.1 Ön ajánlatot kérhet Szolgáltatótól olyan gyűjtői darabok beszerzésére, melyek hivatalos forgalmazása, gyártása már megszűnt. Az ajánlatkérést írásos formában (postai, vagy elektronikus úton) az Ügyfélszolgálatra kell elküldeni. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell az ajánlatkérés tárgyát és az ajánlatot kérő személyes adatait (név, cím, telefonszám, email cím). Az ajánlatkérés semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, az ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek. Szolgáltató az ajánlatkérés megérkezésétől számított 48 órán belül visszaigazoló üzenetet küld. Ez pusztán egy tájékoztatás arról, hogy az ajánlatkérést Szolgáltató megkapta. Szolgáltató a beérkezett kérésre írásbeli ajánlatot tesz, a beérkezéstől számított legkésőbb 4 munkanapon belül. Az írásbeli ajánlatban szereplő bruttó végösszeg tartalmaz minden felmerülő költséget. Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek az ajánlat elfogadására az ajánlattételtől számított 48 órán belül van lehetősége. Amennyiben ez nem történik meg, az ajánlat érvényét veszti. Az ajánlat elfogadására tett nyilatkozatot írásos formában az Ügyfélszolgálatra kell elküldeni. Az ajánlat elfogadására tett írásbeli nyilatkozat fizetési kötelezettséget von maga után. Szolgáltató a nyilatkozat beérkezésétől számított 48 órán belül visszaigazolja a megrendelést, ezzel szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. A teljesítés megkezdésének feltétele 30% előleg megfizetése a visszaigazolásban jelzett határidőig. A szolgáltatás ingyenes lemondására a visszaigazolásban jelzett határidőig van lehetőség. Szolgáltató jogosult a megrendelést visszamondani abban az esetben, ha a kért előleg nem érkezett meg határidőre.

6. Tulajdonjog fenntartása

 

6.1 Szolgáltató fenntartja tulajdonjogát a megrendelt termék teljes vételárának a megfizetéséig. Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását, ameddig meg nem bizonyosodik arról, hogy a termék vételárának kifizetése sikeresen megtörtént.

 

7. Elállás joga

 

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A termék Szolgáltatóhoz való visszajuttatásának költségét a Megrendelő viseli. Szolgáltató nem vesz át utánvéttel küldött csomagot. Az indoklás nélküli elállási jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt (továbbiakban Fogyasztó) illeti meg, jogi szemely nem élhet vele.

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.2 A Fogyasztó elállási jogát írásban gyakorolhatja az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozat postai, vagy elektronikus úton Szolgáltató részére történő megküldésével. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elállás tényét, a fogyasztó nevét, címét, a rendelés azonosítóját, a szerződéskötés időpontját/átvétel időpontját és az elállás tárgyát. Letölthető nyilatkozat minta elérhető a Weboldalon. Fogyasztó köteles a nyilatkozatot a jelen ÁSZF-ben megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikére elküldeni legkésőbb a rendelés kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül. A nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus beküldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidők betartásának vizsgálatakor. Az elállás tényének elfogadásáról Szolgáltató elektronikus üzenet formájában visszajelzést küld a Fogyasztónak. Fogyasztó köteles az elállási nyilatkozat megküldése után az elállás tárgyát képező terméket/termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül visszajuttatni Szolgáltatónak az alábbi címre: 6723 Szeged, Sándor utca 43. 1. emelet 2. ajtó. Szolgáltató a feladás pillanatát veszi figyelembe a határidők betartásának vizsgálatakor. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Fogyasztó kérésére Szolgáltató segítséget nyújthat a visszaküldés megszervezéséhez. A Szolgáltató által megszervezett visszaküldés költsége is a Fogyasztót terheli.

7.3 Ha Fogyasztó él az indoklás nélküli elállási jogával, Szolgáltató köteles a Fogyasztó által korábban már teljesített kifizetéseket legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztó számára visszatéríteni, beleértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Amennyiben Fogyasztó a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az ebből adódó többletköltségre a visszatérítés nem vonatkozik. Amennyiben Fogyasztó csak megrendelése egy részét mondja le, úgy Szolgáltató a szállítási költséget nem téríti vissza. Szolgáltató jogosult a kifizetéseket addig visszatartani, amíg az elállás tárgyát képező terméket/termékeket nem kapja hiánytalanul vissza. Szolgáltató az elállás tárgyát képező termék/termékek nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkra igényt tart. Szolgáltató a visszatérítést lehetőség szerint a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon tériti vissza. Fogyasztóval történő egyeztetés után Szolgáltató más módon is teljesítheti a visszatérítést. A visszatérítéshez szükséges adatok hibás, pontatlan megadásából eredő kárért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

7.4 Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, eredeti minőségben megtartott, értékcsökkenést nem szenvedett termék/termékek visszaküldése esetén köteles a teljes vételárat visszatéríteni. Vitás esetek elkerülése érdekében Szolgáltató a visszaküldött termék/termékek visszaérkezésének pillanatában történő kicsomagolásról kép-, illetve videofelvételt készít. Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék esetén mely személyéhez kötött, amelyet külön kérésére, külön utasításai alapján állítottak elő számára, vagy ami természetéből kifolyólag nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó. Amennyiben a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatból eredő sérüléseket szenvedett, Szolgáltató követelheti a termék eredeti vételára és az értékcsökkentett ár különbözetét a Fogyasztótól.

8. Kötelező jótállás

 

8.1 Kötelező jótállás a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben felsorolt egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik. A jótállás időtartama az egyes új tartós fogyasztási cikkek vételárának megfelelően a következőképpen alakul:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár fölött három év.

8.2 A jótállás időtartama a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembehelyezést a Szolgáltató végzi, az üzembehelyezés napjával kezdődik. A nem rendeltetésszerű beüzemelésből (kivéve ha azt a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi), vagy használatból, vagy helytelen tárolásból eredő, vagy természeti csapás okozta kárra nem terjed ki a jótállás. Jótállási igény érvényesítésekor Fogyasztó elsősorban kijavítást, bizonyos esetekben kicserélést és pénzvisszatérítést kérhet. Szolgáltató törekszik a kijavítást 15 napon belül elvégezni. Amennyiben a jótállási időtartam alatt a Szolgáltató részéről bizonyosságot nyer, hogy a termék nem javítható, Szolgáltató köteles 8 napon belül kicserélni a terméket. Amennyiben cserére nincs lehetőség, Szolgáltató köteles az eredeti vételárat Fogyasztó részére visszatéríteni. 

8.3 A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9. Kellékszavatosság

 

9.1 A 3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató alapján: a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igénnyel élhet.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Zubonyai Aliz Bea e.v. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Zubonyai Aliz Bea e.v. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Panaszkezelés

 

11.1 Megrendelő a termékkel/termékekkel, szolgáltatással, vagy a Szolgáltatóval kapcsolatos panaszait szóban, vagy írásban az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken teheti meg:

 • telefonszám: +36702014128
 • e-mail cim: hello@fanhub.shop
 • levelezési cím: 6723 Szeged, Sándor utca 43. 1. emelet 2. ajtó (nincs személyes ügyfélfogadás)

Szolgáltató a szóban tett panaszt azonnal megvizsgálja és lehetőségeihez mérten, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Megrendelő nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy az azonnali megvizsgálás nem lehetséges, Szolgáltató jegyzőkönyvet készít, aminek másolatát átadja a Megrendelőnek. Szolgáltató minden panaszt egyedi azonosító számmal lát el. Az írásos panaszokra Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül írásos választ küld.

11.2 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
11.3 Szolgáltató minden esetben indokolni köteles a panaszt elutasító álláspontját. Panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni Fogyasztót arról, hogy a továbbiakban panaszával mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
 

12. Fogyasztóvédelmi eljárás

 

12.1 Amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését tapasztalja, jogosult panasztétellel élni a lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóságnál. A hatóság dönt – a panasz elbírálása után – a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a kormányhivatalok látják el. A lakóhely szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok listája az alábbi linken érhető el.

 

13. Békéltető Testületi eljárás

 

13.1 Amennyiben Szolgáltató elutasítja Fogyasztó panaszát, Fogyasztó jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testületi eljárás megindításának feltétele, hogy Fogyasztó közvetlenül megkísérelje a Szolgáltatóval rendezni vitás ügyeit. Az eljárás lefolytatására Fogyasztó külön kérése szerinti Békéltető Testület is megjelölhető az illetékes helyett. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek listája az alábbi linken elérhető. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

13.2 A Békéltető Testület eljárása a Fogyasztó a kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez címezve, írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
 
 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű Békéltető Testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítvány,
 • a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról. Bővebb tájékoztatás elérhető az alábbi címen: https://www.bekeltetes.hu
 

14. Bírósági eljárás

 

14.1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követeléseinek bíróság előtti érvényestíésére polgári eljárás keretében.

 

15. Online vitarendezési platform

 

15.1 Az Európai Bizottság létrehozott egy platformot, mely lehetővé teszi a Fogyasztók számára, hogy regisztrációt követően elektronikus formában rendezhessék online vásárlásaikkal kapcsolatos jogvitáikat, elkerülve a bírósági eljárást. Az online vitarendezési platform (ODR) az alábbi linken elérhető.

16. Vegyes rendelkezések

 

16.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

16.2 Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Szeged, 2022.

KEDVES LÁTOGATÓK!
WEBÁRUHÁZUNKBAN AZ ÉRTÉKESÍTÉS JELENLEG SZÜNETEL!