skip to content

Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook

Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook

@fanhub.shop Mikulás Facebook nyereményjátékának szabályzata

1. A nyereményjáték elnevezése

A játék elnevezése: “Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook” (a továbbiakban: Játék).

2. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a https://fanhub.shop domain címen működő webáruház üzemeltetője, Zubonyai Aliz Bea e.v. (székhely: 6723 Szeged, Sándor utca 43., nyilvántartási szám: 52576294, adószám: 69015942-1-26) (a továbbiakban “Szervező”).

Tájékoztatjuk, hogy a Facebbok teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Szervező elismeri, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik az Facebookhoz. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. 

A Játékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

3. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban jogosult részt venni valamennyi magyarországi tartózkodási-, vagy lakcímmel rendelkező, a részvétel időpontjában 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. Kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Szervező számára vállalkozási tevékenységet nyújtó természetes-, illetve jogi személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A nyereményjáték időtartama

A Játék 2022.12.06. 00:01 órakor kezdődik és 2022.12.11. 23:59 órakor zárul.

5. A nyereményjáték menete

A Játék a @fanhub.shop Facebook oldalon zajlik. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos követi a 2022.12.06-án este 18:00 órakor közzétett poszt szövegében leírt lépéseket: 

   1. Hozzászólásban megírja, hogy melyik a kedvence a Jégvarázs karakterek közül.

  A Játék a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A sorsolására 2022.12.12-én hétfőn este 23:00 órakor kerül sor. A nyertes Játékos a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt résztvevők közül a www.commentpicker.com oldal segítségével kerül kisorsolásra. A sorsolás során 1 Nyertest húzunk. Amennyiben a sorsolás pillanatában a Nyertes a játékszabályzatban leírtaknak nem felel meg, nem nyerhet. Ebben az esetben új sorshúzás következik. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény nem átruházható. 

  A Nyertes Facebook profiljának neve a sorsolást követő 48 órán belül a @fanhub.shop Facebook oldalon poszt formájában közzétételre kerül. A Nyertesnek a sorsolást követően a @fanhub.shop Facebook oldalán keresztül üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel. A Szervező a Nyertes játékostól a teljes nevét, email címét és telefonszámát kéri.

  Értesítést követően a Nyertesnek 7 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. A nyereményt a Szervező FOXPOST csomagautomatába, vagy Pick Pack pontra történő szállítás útján juttatja el a Nyertes részére. 

  A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

  Amennyiben a kért adatokat a Nyertes 7 naptári napon belül nem küldi meg, úgy Nyertes elveszíti jogosultságát a nyereményre.

  Amennyiben a Nyertes nem működik együtt a nyeremény átvétele érdekében és a nyeremény átvétele meghiúsul, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

  Játékos hozzájárul, hogy amennyiben nyeremény kerül részére átadásra, úgy Szervező részére fényképet/fényképeket készít, melyen szerepel Játékos és a nyeremény is. Nyertes Játékos hozzájárul, hogy Szervező az ilyen fényképeket nyilvánosságra hozza közösségi média felületein és weboldalán és azokat időbeli korlátozás nélkül használja.

  Nyertes Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező külön díjfizetés nélkül az előző mondatban leírtak szerint felhasználja a róla készült fényképeket, Szervező ilyen irányú tevékenységét Nyertes Játékos nem tekinti a képmáshoz való jogának megsértésének.

  6. A nyeremény

  Disney Jégvarázs 2 Olaf Plüss Közepes (18 × 17 × 38 cm)

  Disney Jégvarázs 2 Olaf Plüss Közepes

  7. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

  A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó és járulék megfizetését, és a Nyertes Játékos értesítésének költségét. A nyeremény Nyertes Játékos részére történő eljuttatásának költségei a Szervezőt terhelik.

  8. Információ a Játékról

  A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az Fanhub Shop weboldalon:
  https://fanhub.shop/mikulas-nyeremenyjatek-2022-facebook/

  A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

  e-mail cím: hello@fanhub.shop
  postacím: 6723 Szeged, Sándor utca 43.

  9. Szervező felelőssége

  A Szervező a Játékosok téves, pontatlan, hibás adatszolgáltatásából eredő károkért nem vonható felelősségre. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételek megváltoztatására, amennyiben ezt szükségesnek ítéli. A feltételek megváltoztatásáról Szervező értesíti a résztvevőket a https://fanhub.shop weboldalon. Szervező fenntartja a jogot azon Játékosok Játékból történő kizárására, akik nyerési esélyeiket tisztességtelen módszerekkel növelik.

  10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

  Jelen Játék adatkezelője a Szervező, Zubonyai Aliz Bea e.v. (székhely: 6723 Szeged, Sándor utca 43., nyilvántartási szám: 52576294, adószám: 69015942-1-26)

  postacím: 6723 Szeged, Sándor utca 43. (nincs személyes ügyfélfogadás)

  email: hello@fanhub.shop

  A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapú, az adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra, kizárólag az ehhez szükséges ideig.

  Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel

  Kezelt adatok köre: Facebook profil, név, e-mail cím, telefonszám

  Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

  Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárását követően törli

  A Játék során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók:

  Comment Picker (Haarlem, The Netherlands, Business registration number (KvK): 73576492, info@commentpicker.com)

  FOXPOST Zrt. (3300 Eger, Pacsirta utca 35/A, +3619990369, info@foxpost.hu)

  SPRINTER Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39., info@sprinter.hu)

  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. A Szervező az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult. Az adatok a fentieken kívül további felek részére nem átadhatók, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

  A Nyertesek a nyeremények átvételének céljából megadott adatai (teljes név, e-mail cím, telefonszám) kizárólag a nyeremény átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és fizetendő közterhek megfizetése céljából kerülnek felhasználásra.

  A Nyertesek hozzájárulnak Facebook profiljuk nevének a @fanhub.shop Facebook oldalon poszt formájában történő nyilvánosságra hozatalához. 

  Játékos a Játékban való részvétellel kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat tartalmát megismerte, elfogadja és az adatkezeléshez hozzájárul.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza.

  11. Vegyes rendelkezések

  A Játékos és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

  A nyeremény képe illusztráció.

  Szeged, 2022. december 04.

  Fanhub Shop

  Tartalomjegyzék

  Érdekelhet még

  Újévi nyereményjáték 2023
  Nyereményjáték

  Újév Nyereményjáték 2023 Facebook

  A @fanhub.shop újévi Facebook nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Újév Nyereményjáték 2023 Facebook” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

  Karácsonyi nyereményjáték 2022
  Nyereményjáték

  Karácsony Nyereményjáték 2022 Facebook

  A @fanhub.shop Karácsony Facebook nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Karácsony Nyereményjáték 2022 Facebook” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

  Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook
  Nyereményjáték

  Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook

  A @fanhub.shop Mikulás Facebook nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

  Nyereményjáték

  Mikulás Nyereményjáték 2021 Facebook

  A @fanhub.shop Mikulás Facebook nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Mikulás Nyereményjáték 2021 Facebook” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

  Nyereményjáték

  Mikulás Nyereményjáték 2021 Instagram

  A @fanhub.shop Mikulás Instagram nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Mikulás Nyereményjáték 2021 Instagram” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

  Disney Halloween Nyeremenyjáték
  Nyereményjáték

  Disney Halloween Nyereményjáték

  A @fanhub.shop Disney Halloween Instagram nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Disney Halloween Instagram nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője

  Marvel Nyereményjáték

  A @fanhub.shop és @marvel.fan.memes.hun közös Instagram nyereményjátékának szabályzata: Instagram “Nyerő QUIZ Time” 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Nyerő QUIZ Time” (a továbbiakban: Játék).

  Disney Hercegnő Babák

  Minden lányban lakik egy kis hercegnő, aki nagyon örülne a kínálatunkban megtalálható bármelyik Disney hercegnő babának. A Disney Store “Disney Princess Klasszikus Baba” kollekció darabjai

  KEDVES LÁTOGATÓK!
  WEBÁRUHÁZUNKBAN AZ ÉRTÉKESÍTÉS JELENLEG SZÜNETEL!